Finansijski izvjestaj

 

NAŠI CILJEVI

Glavni cilj udruženja je poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici kroz informisanje i edukaciju, podsticanje na aktivizam i volonterizam i podizanje svijesti o značaju učešća mladih u životu društva.


NVO “Sedma sila mladih” je omladinska organizacija koja se bavi omladinskim aktivizmom i informisanjem mladih o svim pitanjima i aktuelnostima koje uključuju ovu ciljnu grupu. Osnovana 2015. godine, kao nevladina organizacija sa sjedištem u Budvi. Tokom dosadašnjeg rada izdali smo 13 brojeva časopisa za mlade “Krug mladih” , osnovali istoimeni portal, organizovali brojne promocije, okrugle stolove, panele, humanitarne i volonterske akcije.


Bavimo se edukacijom mladih putem radionica, panel diskusija i okruglih stolova, kako sami tako i u saradnji sa drugi navladinim organizacijama i javnim institucijama. Kroz edukaciju i informisanje, utičemo u na podizanje svijesti o bitnim temama koje se tiču mladih, omladinskim aktivizmom, afirmišemo i promovišu mlade talente, preduzetništvo mladih, tradiciju, umjetnost i kulturu. Doprinosimo kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena mladih.
“Sedma sila mladih” se bavi i omladinskom politikom kroz izradu Lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2018-2021. godne.

Do sada smo uspješno realizovali nekoliko projekata. Projekat „Talas aktivnih mladih“ i „Krug aktivnih mladih“ finansijski je podržalo Minisarstvo sporta Crne Gore i Opština Budva. Oba projekta imala su za cilj poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici, kroz informisanje i podsticanje na omladinski aktivizam.

 

Okrugli stolovi:

·        “Budućnost knjige i čitanja”  

·        “Medijska pismenost i kampanja “Birajmo šta gledamo” 

·        “Mobilnost mladih u Crnoj Gori, izazovi i predrasude” 

·        “Zelena gradska površina, šta to bješe?”   

·        Bolesti zavisnosti i mladi, imamo li razloga za zabrinutost?”

 

 

Članovi

Članovi redakcije su uzdrasta od 13 do 25 godina. Nastojimo da promovišemo prave vrijednosti, kulturnu baštinu Crne Gore i grada u kom živimo, mlade talente, da dublje zadiremo u društvene teme, skrećemo pažnju na ekološke probleme. Sve to u cilju razvijanja svijesti mladih i podsticanja na aktivizam koji je posljednjih godina gotovo zamro.

 

Zorica Radenović

Urednica i osnivač časopisa „Krug Mladih“

Redakcija

Balša Gvozdenović

Dzenet Asani

Jelena Lazarević

Jovana Jagetić

Kristina Tokarskaja

Lana Savić

Milena Hajduković

Nela Radenović

Nikoleta Bošković

Nikolija Ilić

Nina Radenović

Petar Boreta

Katarina Martinović

Jakša Labović

Jelena Bosančić

Mija Ramusović

Iva Šajkić

Monika Drljević

Jasmina Bigović

Laura Radulović

Sara Savić

Tea Babić

Ksenija Franeta

Pavle Mihailović

Maja Radović

Vladimir Perazić

Ivana Radoman

Nela Radović

Valentina Orović

Anđela Rađenović

Tatjana Đurović

Nikolina Rakojević

Andrea Stojanović

Lea Rovčanin

Sara Stevanović

Tasia Gavriluk

Taja

Anastasija Jakovljević

Jelena Stanić

Ana Stanić

Kristina Perazić

Ana Boreta

Marija Kaluđerović

Zvjezdana Gvozdenović

Teodora Adamović

Jelena Kovačević

Miloš Boreta

Ana Ivanović

Milica Radoman

Marta Martinović

Mirjana Kasalica

Ksenija Šćepanović

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt